Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Centar nacionalne strategije

Političke partije u Srbiji nikada nisu imale kapacitet, a sada nemaju ni kredibilitet kreiranja nacionalnih strategija. Stranke su pokušavale preko svojih resornih odbora da prave političke programe, a potom dolaskom na vlast su ove programe proglašavali državnim strategijama u određenim oblastima. Resorne odbore nisu činile stručne elite nego partijski kadrovi sa određenim zaslugama i rukovodioci istih su bili viđeni na čelu određenog ministarstva u slučaju izborne pobede. Tako dolazimo u situaciju da predstavljamo zemlju bez jasnih nacionalnih strategija…prof. dr Slobodan Grebeldinger Read More

Stvaramo društvo na koje možemo da budemo ponosni

Zahvaljujući dinamičnom razvoju društva i poslovno-ekonomskog okruženja u 21. veku, u kontinuitetu se formiraju novi izazovi sa kojima se svi mi moramo uhvatiti u koštac kako bi bili spremni održati pravi ritam u novonastalim situacijama. Pojavljuju se nove kompetencije koje do sada nisu bile u prvom planu ili jednostavno su ljudi smatrali da nisu toliko važne.Međutim, ako neko želi da uhvati ritam i da bude spreman da održava tempo, onda mora savladati ove nove kompetencije.Formiranje strategije i strateško planiranje predstavlja kompetenciju koja bi trebala da karakteriše rad, buduće planove i sprovođenje tih planova unutar svake naše ustanove, preduzeća, institucije i naravno, države. Nacionalna strategija je potrebna na svim nivoima i Centar nacionalne strategije radi na tome da stvori oko sebe društvo na koje možemo da budemo ponosni i koji će drugima služiti kao primer.  Istvan Gyerman

Geneza kraha srpskog zdravstva

Svetska medicina velikim koracima grabi u budućnost i dobija neslućene mogućnosti. Istovremeno zdravstvo u Srbiji tone u sve veći sunovrat i smanjuje obim i kvalitet zdravstvene zaštite stanovnika. Medicinsko osoblje napušta zemlju, od sve manje ostalih ljudi se očekuje sve veći rad, da bi se nadoknadio gubitak, a primanja su sve manja i isti su sve manje motivisani, te i oni spremaju odlazak. Nije daleko dan kada ćemo uvoziti zdravstvene radnike i to manje kvalitetne od onih koje smo oterali. Sve je veće opravdano nezadovoljstvo stanovništa ovakvim sistemom zdravstvene zaštite, gde ste obavezni da odvajate značajan novac od vaših prihoda, a da vam sistem garantuje sve manja prava, a da vas za to i ne pita. Ušli smo u začaran krug iz koga nema povratka i pitanje je dana kada će ovakav sistem zdravstvene zaštite i definitivno priznati poraz. Geneza kraha zdravstvene zaštite u Srbiji leži u neodrživom sistemu finansiranja. Prof. dr Slobodan Grebeldinger… Read More

Reforma pravosuđa – dileme i putokazi

Rezime: Za nama su dve neuspešne reforme pravosuđa. Iako je prošla reforma bila ubedljivo najveći promašaj, ova aktuelna u trenutnoj fazi i daje i ne daje nade da će se trajno i zauvek odstraniti uticaj izvršne vlasti i politike na pravosuđe, da će predmeti biti rešavani efikasno i nepristrasno, a da će građani uživati tretman korisnika usluga a ne vršioca vlasti. Od daljeg toka sprovođenja reforme, poštovanja rokova iz akcionih planova i kalendara izvršavanja obaveza zavisiće i dalja sudbina reforme i procena njene uspešnosti. Ključne reči: „nezavisno pravosuđe“, „uticaj vlasti“, „korupcija“, „efikasnost pravosuđa“, „promena Ustava“, „finansiranje pravosuđa“, „EU kriterijumi“. Laslo Dubajić, advokat Read More
Nemamo jasnu viziju o budućnosti

U zadnjih 20-ak godina u našem društvu se u kontinuitetu priča o identitetu ovog ili onog naroda, o istoriji, o tome koliko je svet pravedan ili manje pravedan, koliko je koja nacija oštećena i sl. Obnova nacionalnog identiteta predstavlja jednu od najosnovnijih i najprisutnijih tema na konferencijama, predstavljaju okosnicu političkih programa i daje motivacioni oslonac govornicima koji nastupaju u javnosti.
Bez obzira na ovu činjenicu mi još uvek ne možemo da pričamo o preokretu ili o probijanju nekih barijera iz prošlosti, mi još uvek nemamo nacionalnu strategiju. Nemamo jasnu viziju o budućnosti i nemamo u našim glavama definisanu sliku o tome kako želimo da izgleda naše društvo u budućnosti.
Centar nacionalne strategije (www.cns.in.rs) svojim radom planira da izgradi i podeli sa javnošću svoju viziju i definisanu sliku o tome na koji način da se formira strategija budućnosti na različitim nivoima društva i života. Pred nama je dug put, pred nama je veliki posao koji možemo i moramo da odradimo uz kvalitetnu organizaciju aktivnosti, profesionalnim pristupom rešavanju problema u društvu, širenjem osnovnih načela strateškog razmišljanja, edukacijom i informisanjem svih članova društva. 
Istvan Gyerman

Agonija mladog lekara

Završen fakultet u uređenom i organizovanom sistemu modernih evropski zemalja a posebno SAD predstavlja početak razvoja karijere mladog lekara, dok u Srbiji predstavlja početak agonije. Prvi jasan znak da je za mladog lekara u Srbiji zaposlenje nemoguća misija je pokušaj uspostavljanja kontakta sa ustanovama u kojima bi lekar želeo da radi koji praktično nije moguć. Na raspisane konkurse za posao na koje se lekar javi u većini slučajeva se s obzirom na ne jasne sisteme zapošljavanja, ne ostvari kontakt sa poslodavcem, a kriterijum i standard ne postoje. Rukovodstava drzavnih zdravstvenih ustanova nemogu i ne treba da budu prepoznata kao vodeći problem u ovoj sferi jer nemaju jasne zakonske odredbe niti jasno utvrđene sisteme, protokole i procedure zapošljavanja. Tako loše organizovan sistem podložan je korupciji i raznoraznim manipulacijama.Ona rukovodstva koja nisnu prepoznata kao zaštitinici moralnih principa i vrednosti to vrlo često koriste za ostvarivanje svojil ličnih interesa pa je u Srbiji postalo normalno da se posao u zdravstvenoj delatnosti dobija “preko veze“. Za takovo stanje treba isključivo tražiti krivca u lošem sistemu bez jasnih kriterijuma zapošljavanja a ne u onima koji sistem vode ili traže u navedenom sistemu svoje mesto. S obzirom da ima i nas koji želimo da ostanemo i radimo u Srbiji, a ne želimo više da se delimo na ove i one u političkom smislu, mislim da treba svim silama da tražimo od trenutnih vladajujćih struktura da nas uključe i da nam dozvole, da svojim kapacitetima i znanjem pre svega menjamo sistem. Jasnim strategijama treba da pravimo dugotrajna rešenja koja će kroz vreme ovom prostoru doneti zadovoljne mlade lekare i uspešnu budućnost za njih. To je preduslov za dobar zdravstveni sistem i zadovljne pacijente. U suprotnom ako nas vlast ne prepozna, a mi ne upotrebimo energiju i znanje, nećemo uskoro imati ko da nas leči, a onda ništa više neće biti bitno i moguće. Dr Srđan Maletin

Položaj žena i stanje ženskih prava u Srbiji

Žene, a posebno deca, su najranjiviji članovi društva s najmanjim uticajem u društvu, bez  jakih mehanizama  za delovanje, s najvećim procentom stradanja naročito u konfliktnim vremenima. Zato država mora stvoriti mnogo bolje i efikasnije mehanizme kojim bi štitila njihov interes i poboljšala položaj u društvu. Darinka Provči Read More

 

Serbian National Energy Strategy (SNES) – Strategy or a Simple Wishlist?

National energy strategies, in most cases, should ensure the long term sustainability, security and economic competitiveness of energy supply of the country. Considering the fact, that energy issues always involve multidisciplinary factors, it is evident that prior to the final version and publishing to the audience via Official Gazette, large scale preparations and extensive professional and social consultations should be conducted in order to involve as many stakeholders as possible before the public debate and before the main national energy concept will put into practice. Istvan Gyerman Read More

Rekonstrukcija evropskog poseda u Vojvodini

Revolucionarno-komunistički društveni i „proizvodni odnos“ od pre sedamdesetak godina, negovanjem kontinuiranog postrevolucionarnog vlasništva države i državnih i ideoloških tajkuna nad stotinama hiljada hektara eksproprisanog i nacionalizovanog poljoprivrednog zemljišta, basnoslovnog građevinskog fonda, nepreglednog fonda umetnina, stilskog nameštaja iz magacina „za specijalno snabdevanje“ – oligarhija KPJ i sve potonje produžile su uspešnu pljačku svega i svačega! Dr Milan Paroški  Read More

EnglishSerbian