Novi Sad, ul. Kraljevića Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381655371414

Aleksandar Stefanović

  • Rođen 13.2.1984. godine u Splitu
  • Završio Fakultet za Menadžment F@M , na kojem sam bio predsednik studentskog parlamenta kao i član fakultetskog tima za takmičenja u „Case study“ disciplini.
  • Bio član programa kancelarije predsednika Borisa Tadića – „1000 mladih lidera Srbije“
  • Učesnik takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju Srbije
  • Vlasnik patenata u oblasti metrologije.
  • Suosnivač srpskog društva u Rumuniji 28. Jun
  • Nakon poplava u Obrenovcu, bio glavni osnivač humanitarne akcije prikupljanja i reparacije polovnog nameštaja za pomoć ljudima čiji su domovi stradali
  • Trenutno direktor razvoja u kompaniji a.d. Vagar – Novi Sad
  • Osnivač ili suosnivač nekoliko startup projekata iz oblasti informacionih tehnologija
  • Sertifikovani kontrolor za merila mase i zapremine po standardu SRPS EN 45501:2015
EnglishSerbian