Novi Sad, ul. Kraljevića Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381655371414

Dr Srđan Maletin

Dr  Srđan Maletin rođen  05. Novembra  1987. godine u Novom Sadu, Srbija gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu završio je 2015. godine. Doktorske studije Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, smer Klinička istraživanja, upisao je 2016. godine i redovan je student navedenog studijskog programa.
Od 2016. godine  zaposlen je na radnom mestu lekara na specijalizaciji iz oblasti Interna Medicina, Klinike za kardiologiju, odljenja za pormećaje srčanog ritma, Institut za kardiovaskularne bolesti  Vojvodine. U toku studija bavio se naučno-istraživačkim radom studijske boravke, u  inostranstvu koristio je za stručno usavršavanje. U naučnom radu fokusiran je na istraživanja iz oblasti poremećaja srčanog ritma i trajne elektrostimulacije srca.
Do danas je učestvovao na više projekta vezanih  za užu naučnu oblast Interna Medicina.
Aktivno učestvuje u radu nekoliko sportskih društava čiji je osnivač i član.
Odlično govori engleski jezik, a služi se nemačkim.
EnglishSerbian