Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Naša misija

Centar nacionalne strategije je nevladina i neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti monitoringa i implementacije nacionalnih strategija u Srbiji u kontekstu  potreba razvoja društva i poštovanja ljudskih prava i sloboda.

EnglishSerbian