Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Naša vizija

Unapređenje kvaliteta i promovisanje doslednije praktične  primene – implementacije postojećih nacionalnih strategija; Iniciranje kreiranja nedostajućih nacionalnih strategije, Iniciranje kreiranje delotvornih sektorskih strategija; Monitoring i analiza praktičnog ostvarenja prihvaćenih strategija i predlaganje neophodnih korekcija; analiza uticaja implementacije strategija na ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, a u kontekstu razvojnih potreba društva.

EnglishSerbian