Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Infrastruktura (informacione i komunikacione tehnologije, energetika, saobraćaj)

 1.   Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji do 2016. godine
 2.   Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine
 3.   Program ostvarivanja Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, za period od 2007. do 2012. godine
 4.   Strategija o izmenama Strategije razvoja poštanskih usluga u Srbiji
 5.   Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji
 6.   Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine
 7.   Strategija povećanja učešća domaće industrije u razvoju telekomunikacija u Republici Srbiji
 8.   Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine
 9.   Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji
 10. Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Srbiji do 2012. godine
 11. Strategija razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine
 12. Strategija razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji u periodu od 2006. do 2010. godine
 13. Strategija o izmenama Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji od 2006. do 2010. godine (sa Akcionim planom)
 14. Strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji
 15. Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine
 16. Strategija uspostavljanja infrastrukture prostornih podataka u Republici Srbiji za period od 2010. do 2012. godine
 17. Strategija razvoja intelektualne svojine za period od 2011. do 2015. godine
 18. Strategija razvoja radiodifuzije u Republici Srbiji do 2013.godine
EnglishSerbian