Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Aleksandra Panović

sandra-slika
Ekonomski tehničar (1991.), Srednja ekonomska škola, «Svetozar Miletic« Novi Sad
 • Diplomirani ekonomsta (1995.), Ekonomski fakultet u Subotici Odsek u Novom Sadu,
Radno iskustvo
 • – 1991 – 1994. Vojska Savezne Republike Jugoslavije
                                    Radno mesto: računovođa
 • – 1994 – 1997.       Privatno preduzeće » Mijomont«
                                   Radno mesto: blajganik i obračunski radnik
 • – 1998.-          Udruženje distrofičara Južnobačkog okruga
                                 Radno mesto:sekretar
                     * izrada predloga projekata i realizacija programskih aktivnosti i projekata
                     * rad sa mladima sa ciljem motivisanja mladih na aktivizam
                     * ispitivanje potreba članova udruženja putem ličnih kontakata i upitnika
                     * prikupljanje sredstava
                     * organizacija i koordinisanje radom udruženja i projektnim timovima,
                     * izrada i koordinisanje projektima i programskim aktivnostima,
                     * saradnja sa lokalnim, pokrajinskim i republičkim organima uprave, NVO
                     * koordinisanje upisom mladih sa invaliditetom u prvu godinu studija,
                     * organizacija edukacija
                     * finansijsko praćenje i izrada finansijskih izveštaja
 • – 2006.-          Republički fond za zdravstveno osiguranje – Beograd
                                    Koordinator Saveta udrženja pacijenata
 • – 2008.-        Savez distrofičara Vojvodine – Predsednica
 • – 2014.-             Koordinacioni odbor Pokrajskih organizacija OSI Vojvodine – Predsednica
 •                      * učešće u programskim aktivnostima, projektima
 •                      * priprema baze podataka o osobama sa invaliditetom obolelih od neuro- mišićnih  bolestu u Vojvodini
 •                      * statistička obrada rezultata upitnika
 •                      * pripremne aktivnosti za programe, projekte
 •                      * prikupljanje i analiza relevantne dostupne literature o istraživanjima u zemlji i regionu
 •                      * priprema metodološkog okvira realizacije programa (istraživačkih instrumenata)
 •                      * unos i obrada prikpljenih podataka
Treninzi:
 “Prava OSI u zemlji i okru\enju”, “Identitet”, “Medicinski i socijalni pristup invalidnosti”, “Jezik i terminologija invalidnosti”, “Diskriminacija žena sa invaliditetom”, “Motivacija OSI u lokalnoj sredini”,
 • “Prikupljanje sredstava”, “Pisanje projekata”. “Prezentacija projekata i izveštavanje”, “Evaluacija”, “Medijska kampanja i lobiranje”, “Organizacija grupe i timski rad”, “Nenasilna komunikacija”.
 • “Asertivni trening-iskustveni kurs”, “Asertivni trening-instruktivni kurs – za voditelje trening grupa”
 • „Kognitivna i porodična terapija u radu sa decom i adolescentima“ ; „Trening za vršnjačku edukaciju protiv nasilja u porodici“
 • „Pisanje predloga projekta finansiranih od Evropske unije“ – NVO Tango
Seminari:
 • „Pisanje projekata – IPA fondova“
 • “Razvoj nevladinih organizacija”, “ Osnove PR-a”,
 • “Neformalno obrazovanje”, “Poruke-kako ih čujemo”, “Kurs web dizajna”, “Informacionim tehnologijama do inkluzivnog društva”,
 • „Mogućnosti razvoja i podrške ženskom preduzetništvu u AP Vojvodini“
 • “Kurs photoshopa”, „Kurs Slikanja na staklu“,
 • Seminar „Kreni od sebe – prepoznaj nasilje u partnerskom odnosu“
 • „Osnove filmskog jezika“
 • „Evropska unija i rodna ravnopravnost“
 • trener za monitorin prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji
Poznavanje jezika
Engleski (pisanje-dobro, čitanje-odlično, govor-dobar), položen ispit engleskog kao stranog jezika na Ekonomskom fakultetu, sa ocenom 9
Znanje rada na računaru
MS Office, Power Point, Internet, SPSS (program za statističku obradu podataka), Sound Forge (program za obradu zvuka); Dreamweaver (program za kreiranje internet prezentacije), Photoshop
Lične osobine:
Hrabra, vredna, uporna i samoinicijativna osoba sa dobrim komunikacijskim sposobnostima, spremna za dalje formalno i neformalno usavršavanje, odgovorna, ambiciozna, sposobna da radi samostalno, u timu, kao i da rukovodi timom, spremna za rad na terenu.
EnglishSerbian