Novi Sad, ul. Kraljevića Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381655371414

Darinka Provči

Darinka Provči (1963. Novi Sad) je dugogodišnja advokatkinja u sopstvenoj praksi  i član Advokatske komore Vojvodine u Novom Sadu od aprila 1991. godine.
Obrazovanje:
1981-1985  stečeno visoko obrazovanje na Univerzitetu u Novom Sadu, Pravnom fakultetu ; april 1988 položen pravosudni ispit.
Radno iskustvo:
1986-1987 advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Lekić J. Branka u Novom Sadu; 1988-1989 stručni saradnik na dokumentarnim akreditivima u tadašnjom Novosadskoj Banci :1990 turistički vodič u TA „Kompas“ Novi Sad;1991 do danas advokat u sopstvenoj praksi.
Edukacije, treninzi i konferencije:
2008 – 2009, Novi Sad, Kurs „ Evropska unija i rodna ravnopravnost“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova u Novom Sadu; Kladovo, R. Srbija pohadjala trening za pružanje stručne pomoći žrtvama trgovine ljudima u organizaciji NVO „ASTRA“ Beograd uz podršku i pokroviteljstvo Holandskog helsinškog komiteta (NHC) i holandskog Ministarstva spoljnih poslova ; 2011 i 2012 tokom kojih su održani ekspertski sastanci u Beogradu, R. Srbija u okviru MANTRA  programa i organizaciji NVO „ASTRA“ Beograd i Holandskog helsinškog komiteta /NHC) i podršu holandskog Ministarstva spoljnih poslova sa temom „Zaštita ljudskih prava žrtava trgovine ljudima kroz pružanje pravne pomoći“, dvodnevni seminar u Rumi, R. Srbija na temu „Medijacija po pritužbi za diskriminaciju Povereniku za ravnopravnost“ i novembar 2015. Freiburg, Nemačka, učešće na Konferenciji „Žene, mir i sigurnost u zemljama zapadnog Balkana“ sa obradjenom temom „Položaj žena u političkom, privrednom i društvenom životu u Republici Srbiji“ u svetlu Rezolucije 1325 Saveta bezbenosti UN.
Ekspertska oblast:
Zaštita ljudskih prava pred sudovima u porodičnim, radnim, kao i svim postupcima protiv diskriminacije         
Objavljeni članci i eseji:
„O Mariji koja je ustala u odbranu prava žena“ 2009. Publikacija Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost „EU i rodna ravnopravnost“
Knjiga 2; „Opšta zabrana diskriminacije“ 2011. Stručni časopis Advokatske Komore Vojvodine „Glasnik“ br. 1/2011
Govori engleski, služi se italijanskim i madjarskim.
Voli da čita, piše, slika i putuje.                       
EnglishSerbian