Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Goran Marić

 gm-fotografija

Rođen sam u Novom Sadu, dana 30.05.1975.godine, oženjen sam i sa porodicom živim u Novom Sadu. Završio sam pravni fakultet u Novom Sadu, smer unutrašnjih poslova, 2001.godine. Nakon obavljenog pripravničkog staža u Opštinskom  i Trgovinskom sudu u Novom Sadu, 2004.godine sam položio pravosudni ispit. Nakon položenog pravosudnog ispita, kao diplomirani pravnik bio sam zaposlen u Preduzeću “Održavanje i usluge” d.o.o. Novi Sad, čiji je osnivač bio EPS-JP  “Elektrovojvodina” Novi Sad. Nakon toga, osam godina sam bio zaposlen u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, gde sam između ostalog, obavljao poslove načelnika Službe za pravne i ekonomsko-finansijske poslove, odnosno rukovodio organizacionim delom Instituta koji obavlja poslove iz oblasti pravnog i ekonomsko-finansijkog poslovanja, kao i poslove javnih nabavki za potrebe svih organizacinih delova ustanove. Kroz svoje dosadašnje radno iskustvo, veliki deo poslova i aktivnosti odnosio se na organizovanje i sprovođenje, a kasnije i kontrolu zakonitosti sprovedenih postupaka javnih nabavki.
Sa ciljem nadogradnje znanja iz te oblasti, 2012.godine sam završio specijalističke strukovne studije, sa stečenim zvanjem, specijalista strukovni inženjer menadžmenta, stručna oblast-javne nabavke (spec.struk.inž.menadž.).
Jedan sam od osnivača i član Upravnog odbora, „Udruženja profesionalaca u javnim nabavkama Republike Srbije” (www.upjn.org.rs). Udruženje je nevladina i nedobitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja određenih ciljeva u oblasti javnih nabavki. Ciljevi Udruženja su promovisanje razvoja i unapređenje profesije, znanja, iskustva, veština i dobre prakse, kao i civilnog i strukovnog uticaja u oblasti javnih nabavki. Učesnik sam velikog broja seminara i stručnih skupova na tu temu.
 
EnglishSerbian