Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Jovan Purar

LIČNE INFORMACIJE JOVAN PURAR
 
  Ul. Ivana Boldižara br. 177, 21000 Novi Sad, Republika Srbija
 +381 21 4878 412     +381 64 871 1010
 jovan.purar@mkgroup.rs
Pol   muški
Datum rođenja 18.01.1959.

Država i mesto rođenja Republika Hrvatska, Levanjska Varoš

Državljanstvo Republika Srbija /Republika Hrvatska
 

RADNO ISKUSTVO

 

 

Datumi (od – do) 01.01.2013. – i dalje,

MK Group d.o.o. Beograd, holding kompanija,

Direktor

23.05.2013. – i dalje,

MK Holding d.o.o. Beograd, holding kompanija,

Direktor

01.05.2009. – 31.12.2012.

MK Group d.o.o. Beograd, holding kompanija,

Predsednik upravnog odbora

01.05.2008. – 30.04.2009.

MK Group d.o.o. Beograd, holding kompanija,

Direktor Sektora za pravne poslove, HR i administraciju

01.01.2007. – 30.04.2008.

Sunoko d.o.o. Novi Sad, proizvodnja šećera,

Član Upravnog odbora

01.09.2004. – 21.12.2006.

MK Commerce d.o.o. Novi Sad, holding kompanija,

Vršilac dužnosti Generalnog direktora

09.05.2001. – 31.08.2004.

MK Commerce d.o.o. Novi Sad, holding kompanija,

Direktor Pravnog sektora

16.01.1999. – 08.05.2001.

Graditelj d.o.o. Novi Sad, trgovina građevinskim mašinama

Pravni zastupnik

10.05.1996. – 15.01.1999.

Advokat u Novom Sadu, Republika Srbija

11.10.1993. – 13.09.1995.

Slavonka-Impex d.o.o. Novi Sad

Pravni zastupnik

10.09.1987. – 20.05.1993.

JP Sigurnost Osijek, Republika Hrvatska, javno preduzeće

Pravnik-Sekretar

1985.-1987.

Općinski sud Osijek

pripravnik

 

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE  

Pravni fakultet u Osijeku, Sveučilište Josip Juraj Štrosmajer, Republika Hrvatska,

Diplomirani pravnik,

23.11.1984.

Pravosudni ispit

Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd,

27.02.1996.

EnglishSerbian