Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Miroslav Velimirović

slika
Radno iskustvo
2006 –  2016    Direktor Sektora Compliance – Vojvođanska banka  a.d. Novi Sad
2005 – 2006     Direktor za Pravni Due Diligence  tokom privatizacije Vojvođanske banke  a.d. Novi Sad
2004 – 2006     Zamenik izvršnog direktora Upravljanja rizicima – Vojvođanska banka  a.d. Novi Sad
2003                Direktor Workout-a – Vojvođanska banka  a.d. Novi Sad
2003                Specijalni savetnik za faktoring – Vojvođanska banka  a.d. Novi Sad
1996 – 2003     Pravni savetnik za međunarodno-pravne poslove – Vojvođanska banka  a.d. Novi Sad – Međunarodni odnosi
Obrazovanje
2002 – 2003                                Specijalizacija iz Građanskog i Privrednog prava Evropske Unije – Pravni fakultet u Novom Sadu pod pokroviteljstvom Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit E.V. IRZ and Deutscher Akademischer Austauschdienst
1993                                          Magistratura iz međunarodnog-privatnog prava – Mentor: Prof.dr Tibor Varady, SJD Harvard
1987 – 1993                                Tokom poslediplomskih studija iz međunarodno-privatnog prava, pohađao kurseve iz međunarodnih ugovora. Glavni predmet – Rešavanje sporova pred spoljnotrgovinskim arbitražama
1984                                          Diplomirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu – Univerzitet u Novom Sadu – Smer: Međunarodno pravo
Profesionalne i druge aktivnosti
2012                                          Predavač na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Sremski Karlovci, za predmet Poslovno pravo
2010                                          Certifikat za Compliance  u kontekstu prevencije pranja novca – organizovan od strane ATF Luxemburg
2007                                          Predavač na Fakultetu za Pravne i Poslovne studije, Novi Sad (USEE – Unija Fakulteta Jugoistočne Evrope) – Predmeti: Međunarodno privatno pravo i Međunarodno javno pravo
2005                                          Nemačko bankarstvo – Seminar u Commerzbank AG, Frankfurt/M
2004                                          Viši kurs iz Analize bankarskog rizika – Bankarsko udruženje za centralnu i istočnu Evropu – Budimpešta, Mađarska
2002                                          Kurs iz Prava Evropske UnijeAkademija za Evropsko pravoFirenca, Italija
2001                                          Međunarodno bankarsko pravo – kurs u Kembridžu, Velika Britanija
Jezici (engleski)
– Business English Certificate 2 – University of Cambridge (2000)
Course in Management & Business English – Brighton, UK (1998)
Ostalo
2005 – 2006                                Član Odbora za reviziju LHB banke Banja Luka, Republika Srpska
2004 – 2005                                Predsednik Upravnog odbora – Planteks, Plandište

 

EnglishSerbian