Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Natalija Žunar

Natalija Žunar, je rođena  5. jula 1989.godine u Novom Sadu. Svoje društveno angažovanje je započela tokom školovanja u gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu na prirodno- matematičkom smeru gde je aktivno radila na predstavljanju škole mlađim generacijama kroz odnose sa javnošću.  Najraniji volonterski rad vezuje se za pisanje projekata i međunarodnu saradnju (međunarodne volonterske radne kampove, seminari, konferencije) u organizacijama u Novom Sadu. Nakon završetka srednje škole svoje usavršavanje je nastavila na Ekonomskom fakultetu Subotica na smeru marketing. Na trećoj godini studija dobila je mogućnost da učestvuje u programu razmene studenata JoinEuSee kao deo druge godine implementacije programa Erasmus mundus u Srbiji, na osnovu dobih preporuka saradnika iz organizacija kao što su incijativa Svetske banke Glasovi mladih, Evropski pokret u Srbiji (učesnik putovanja 50 istaknutih građana nakon ukidanja viza), AIESEC, Generation Europe kao i profesora koji su sa njom sarađivali. Tokom studija u Gracu na Univerzitetu Karl Franc je stekla veliki broj međunarodnih poznanstava kolega iz oblasti ekonomije i međunarodnih odnosa koje je kasnije upotrebila u izgradnji organizacije Erasmus Student Network Srbija, i na taj način zajedno sa timom ljudi pomogla u izgradnji podrške univerzitetima u Srbiji u implementaciji Erasmus programa i dolasku inostranih studenata na zvanične programe akademske razmene. U cilju smanjenja stope nezaposlenosti i pružanju mogućnosti mladima o čemu je pisala i rada koji je prezentovala na konferenciji studenata doktorskih studija u Bakuu.

Od 2014. do 2016. godine je aktivno učestvovala na razvoju filantropije, korporativno- društvenog poslovanja, sistema donatorstva i sponzorstva kroz rad u Dečijem selu u Sremskoj Kamenici. Tokom dve godine je gradila korporativni identitet Dečijeg sela kroz medije, marketing i povezivanje sa zajednicom (kontaktirano više hiljada privrednih subjekata u Srbiji), kao i u izgradnji samoodrživosti Sela kroz implementaciju projekata iz oblasti zdravog načina života, ekologije, zapošljavanja i međunarodne saradnje.

U prethodnih 5 godina učestvovala je u razvoju i implemetaciji programa Ambasade Švedske u Srbiji, projekatima korporativne društvene odgovornosti kompanije Filip Morris, Serbia Fashion Week i mnogobrojih brendova kroz osnaživanje mladih, kao i žena.

Voli zdrav život, da putuje, čita i piše svoj blog, motiviše ljude oko sebe i razvija nove ideje.

Govori engleski i nemački, a služi se i španskim.

„Carpe diem“ je rečenica koja je pokreće svaki dan.

EnglishSerbian