Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Prof. dr Slobodan Grebeldinger

slobodan-grebeldinger

Prof. dr Slobodan Grebeldinger (1962. Novi Sad) , dečji i vaskularni hirurg, redovni professor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, osnivač Centra nacionalne strategije (CNS) kojim i rukovodi . Osnivač i Predsednik NVO “Pravo na rad”, koja ostvaruje značajne rezultate u svojim humanitarnim aktivnostima. Osnivač prvog Odeljenja dečje vaskularne hirurgije  u Srbiji.
Diplomirao 1991. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (9,29). Magistrirao 1996, radom koji je postavio svetske standarde u oblasti ultrasonografske dijagnostike apendicitisa. Doktorirao 1999.godine, fundamentalnim istraživanjem u oblasti praktične primene stimulacije matičnih ćelija. Akreditovan na redovnim, specijalističkim i doktorskim studijama Madicinskog fakulteta u Novom Sadu. Autor 94 objavljena rada (M119, 14SCI). Ima 52 hetrocitata u domaćoj i stranoj stručnoj literature. Napisao četiri stručne monografije. Autor softverskih rešenja za klinički rad i naučne projekte. Član uređivačkog odbora i recenzent stručnog časopisa BMJ i Sanamed.
Dugi niz godina bio Upravnik Klinike za dečju hirurgiju IZZZDIOV Novi Sad, koja je u tom period ostvarila bitan stručno-naučni napredak. Kao Direktor Instituta obezbedio ogromna ulaganja koja su rezultirala akreditacijom Instituta, ustanovu učinile prepoznatljivom i prestižnom u regionu, sa izrazito niskom stopom smrtnosti (0,37).
Učestvovao u radu stručnih tela u oblasti zdravstva Demokratske stranke. Bavi se umetnošću. Hobi makrofotografija. Otac četvoro dece.
EnglishSerbian