Novi Sad, ul. Kraljevia Marka 3 info@centarnacionalnestrategije.org +381648695678

Prof. Goran Bekavac

RADNA BIOGRAFIJA

Ime i prezime: Goran Bekavac

Datum i mesto rođenja: 02.08.1966. Sremska Rača, R. Srbija

Adresa: Joakima Vujića 2, Novi Sad

Radno mesto: Oplemenjivač kukuruza

Naučna oblast: Genetika i oplemenjivanje biljaka

 E-mail: goran.bekavac@ifvcns.ns.ac.rs

Tel: 021 4898 251; Fax: 021 4898 300; Mobilni: 064 820 5760

Obrazovanje

 

 • 1991 – Diplomirani inženjer poljoprivrede, Ratarsko povrtarski smer, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • 1994 – Magistar poljoprivednih nauka, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Genetika i oplemenjivanje biljaka.
 • 1996 – Doktor poljoprivrednih nauka, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Genetika i oplemenjivanje biljaka.

Akademska zvanja

 Istraživač pripravnik – Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (1991)

 • Istraživač saradnik – Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (1994)
 • Naučni saradnik – Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (1998)
 • Viši naučni saradnik– Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (2002)
 • Naučni savetnik – Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (2007)

Usavršavanja

 • Advanced training – Iowa State University, Ames, USA. (26.1998 – 23.12.1998).
 • “Cochran Fellowship Pogram – Balkan Biotechnology“, 09-07. 2001, USDA.
 • “US-Serbia and Montenegro cooperation for research of corn rootworm (Diabrotica spp) “ 20.07. – 02.08.2003, USDA.

Razultati naučno istraživačkog rada

 Publikovano 130 naučnih radova

Registrovan 131 hibrid kukuruza – u R.Srbiji 98; u inostranstvu 33

Naučno-istraživački projekti

 Domaći projekti

Učestvovao u realizaciji 8 naučno-istraživačkih projekata od kojih na 3 kao rukovodilac projekta.

Međunarodni projekti

Učestvovao u realizaciji 2 međunarodna naučno-istraživačka projekata.

Rukovodeće funkcije

2001–2003 Predsednik Saveta za biološku sigurnost R. Srbije

2008-2009 Pomoćnik direktora za nauku, Institut za ratarstvo i povrtarstvo

2013-2016 Rukovodilac Odeljenja za kukuruz

2013-2014 Predsednik Radne grupe za Izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja R. Srbije za period 2014-2024. godine u oblasti ratarstva i povrtarstva

 Članstva

 • Društvo selekcionera i semenara Srbije
 • Društvo genetičara Srbije
 • Eucarpia
 • Stručni savet za biološku sigurnost
EnglishSerbian